Cuộc cạnh tranh của Bitcoin và ETH nóng lên với NFT

Đăng bởi Thùy Duyên ngày 10/07/2023 12:07
Cuộc cạnh tranh của Bitcoin và ETH nóng lên với NFT

Theo dữ liệu từ Crypto Slam, NFT gốc của Bitcoin, được gọi là “Ordinals”, đang trên đà vượt qua Ethereum NFT.

Ordinals đạt được tăng trưởng đáng kể với 129,5% doanh số bán hàng bằng USD và thu hút gần 10% thị trường người mua.

Mặc dù Ethereum vẫn dẫn đầu với tổng doanh số hơn 24 triệu USD, sự tăng trưởng nhanh chóng của Bitcoin Ordinals cho thấy sự chuyển đổi có thể xảy ra.

Ordinals là tài sản kỹ thuật số duy nhất được ghi trên satoshi, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, và đã tạo nên sự khuấy động trong cộng đồng Bitcoin.

Solana, Polygon, BNB Chain và Cardano cũng đạt được tiến bộ đáng kể trong thị trường NFT, với Solana đứng thứ ba vượt qua Ethereum về mức tăng trưởng doanh số bán hàng.

Bài liên quan