Bitcoin Ordinals có thể kết nối với Ethereum NFT nhờ sự ra mắt của BRC-721E

Đăng bởi Thùy Duyên ngày 31/05/2023 10:05
Bitcoin Ordinals có thể kết nối với Ethereum NFT nhờ sự ra mắt của BRC-721E

Bitcoin Ordinals là một giải pháp layer-2 mới cho phép lưu trữ nghệ thuật kỹ thuật số phi tập trung trên blockchain Bitcoin.

Qua đó, người dùng có thể chuyển đổi NFT dựa trên Ethereum ERC-721 của họ sang blockchain Bitcoin bằng tiêu chuẩn BRC-721E.

Tiêu chuẩn này được phát hành bởi Ordinals Market và bộ sưu tập Bitcoin Miladys NFT.

Quá trình chuyển đổi bắt đầu bằng việc đốt ERC-721 NFT bằng chức năng call ETH và yêu cầu inscribe dữ liệu BRC-721E hợp lệ trên chuỗi Bitcoin.

Ordinals Market khẳng định tính linh hoạt và khả năng phát triển của BRC-721E, mặc dù metadata ban đầu không được lưu trữ trên chuỗi.

Bài liên quan