Binance và Changpeng Zhao bị kiện - Sàn giao dịch bị rút gần 1 tỷ USD.