Chính phủ Hàn Quốc cáo buộc 16 sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm pháp luật.