Cặp XRP sẽ bị sàn giao dịch Bitstamp hủy niêm yết.