Số lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch vẫn tiếp tục trượt dốc, bất chấp giá giảm.