Xuất hiện đề xuất ERC-7265 để giải quyết các vụ hack như Poly Network

Đăng bởi Thùy Duyên ngày 05/07/2023 12:07
Xuất hiện đề xuất ERC-7265 để giải quyết các vụ hack như Poly Network

Các nhà nghiên cứu đã đề xuất ERC-7265 nhằm giải quyết vấn đề bảo mật trong hệ sinh thái DeFi sau các vụ tấn công khai thác gần đây.

Đề xuất này nhằm giảm thiểu các vụ tấn công trong tương lai và đã được phát hành sau vụ hack Poly Network.

Các nhà phát triển Diyahir Campos và Meir Bank đã đưa ra đề xuất trên Github bằng cách mô tả ERC-7265 hoạt động như một "Bộ ngắt mạch", tạm dừng các giao dịch nếu vượt quá ngưỡng chỉ số được định trước.

Meir Bank, một nhà phát triển Fluid Protocol, đã chia sẻ chi tiết về đề xuất trong một tweet gần đây:

“Thông báo ERC-7265: Bộ ngắt mạch. Chúng tôi đang khắc phục sự cố lớn nhất với bảo mật DeFi – thiếu thời gian phản hồi để giảm thiểu các vụ hack”.

Đây là một giải pháp giúp cung cấp thời gian phản hồi và giám sát cao hơn, giải quyết vấn đề khai thác đồng token trong DeFi.

Đề xuất này nhằm giảm thiểu tác động của các vụ tấn công và đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng DeFi.

Bài liên quan