Coinbase sẽ tạm dừng việc nạp - rút ETH và token ERC-20, trong thời gian diễn ra The Merge