Vietnam Blockchain Summit 2022: Việt Nam - Điểm đến hàng đầu trên bản đồ sự kiện Blockchain quốc tế