Trung Quốc chiếm 84% các ứng dụng blockchain trên toàn thế giới currency