Vương quốc Anh đánh thuế HODL tiền số từ 2025

Đăng bởi Thùy Duyên ngày 17/03/2023 16:03

Kho bạc Vương quốc Anh công bố vào ngày 15/3 kế hoạch áp dụng thuế đối với tài sản tiền số từ năm 2025 và đang điều chỉnh các nền tảng giao dịch và công ty cho vay tiền số.

Vương quốc Anh đánh thuế HODL tiền số từ 2025. (Nguồn: Coin5s)

Kho bạc đã phát hành một tài liệu tham vấn, mời ý kiến ​​cho đến ngày 30/4, để cung cấp sự rõ ràng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tài liệu tham vấn đã phác thảo các yêu cầu chi tiết về giao dịch tiền số và quản lý chặt chẽ hơn các nhà môi giới tài chính và người được ủy thác. Tuy nhiên, các quy định được đề xuất có thể gây khó khăn cho những người tham gia thị trường tiền số.

Kho bạc tuyên bố rằng tiền số nằm trong phạm vi của Đạo luật thị trường và dịch vụ tài chính (FSMA) và sẽ không có khung pháp lý riêng cho tiền số. Thay vào đó, mục tiêu là tạo sân chơi bình đẳng giữa tiền số và tài chính truyền thống, với Cơ quan giám sát tài chính (FCA) sửa đổi FSMA hiện có liên quan đến thị trường tiền số.

Kho bạc đang mong đợi phản hồi vào cuối tháng 4 và vẫn còn phải xem thị trường tiền số sẽ phản ứng như thế nào với các quy định và thuế được đề xuất.

Đăng bởi
Thùy Duyên Ban Biên Tập
Nguồn Tổng hợp:

Bài liên quan