Tổng phí của Bitcoin Ordinals tăng 700% từ tháng 4

Đăng bởi Thùy Duyên ngày 22/05/2023 12:05
Tổng phí của Bitcoin Ordinals tăng 700% từ tháng 4

Theo báo cáo được tổng hợp bởi @dgtl_assets của Dune Analytics, tổng phí mạng trả cho việc đúc Bitcoin Ordinals đã tăng đáng kể, đạt 1.414 Bitcoin (BTC) vào ngày 20/5, tương đương 38,2 triệu USD.

Phần lớn Bitcoin Ordinals đã chuyển sang inscriptions dựa trên văn bản, so với sự cân bằng giữa inscriptions văn bản và hình ảnh trước đó.

Theo giải thích của ví liên chuỗi BitKeep, Bitcoin Ordinals "là hệ thống đánh số mỗi SAT [Satoshi, hoặc 1/100 triệu Bitcoin] riêng lẻ, cho phép theo dõi và chuyển giao". Kết hợp với quy trình Inscription, bổ sung thêm một lớp dữ liệu cho mỗi Satoshi, điều này cho phép người dùng đúc các tài sản kỹ thuật số duy nhất trên blockchain Bitcoin.

Được phát hành từ tháng 1/2023, Bitcoin Ordinals đã thu hút sự quan tâm và hơn 8 triệu Bitcoin Ordinals đã được mint.

Đồng thời, token BRC-20 cũng được tạo ra, với tổng vốn hóa thị trường 612,5 triệu USD.

Vào ngày 20/5, sàn OKX đã công bố danh sách token ORDI BRC-20 là phổ biến nhất và có vốn hóa thị trường hơn 300 triệu USD trên sàn OKX.

Bài liên quan