Khối lượng giao dịch Synthetix (SNX) vượt qua GMX, nhưng đợt tăng giá của token DEX có bền vững không?

Đăng bởi Thùy Duyên ngày 26/05/2023 10:05
Khối lượng giao dịch Synthetix (SNX) vượt qua GMX, nhưng đợt tăng giá của token DEX có bền vững không?

Khối lượng Synthetix đã vượt qua GMX để trở thành nền tảng hoạt động nhiều thứ hai với khối lượng giao dịch hàng tuần trên 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Token Synthetix (SNX) đã đạt ngưỡng kháng cự ở mức 2,5 USD sau khi tăng khoảng 10,3% trong bảy ngày qua, theo dữ liệu của CoinGecko và đang được theo dõi.

Dữ liệu cũng cho thấy GMX và dYdX đang trải qua sự suy giảm trong hoạt động giao dịch.

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong Synthetix vẫn ổn định vào khoảng đầu năm 2023 ở mức 430 triệu USD.

Tuy nhiên, việc tăng khối lượng giao dịch có thể được thúc đẩy bởi sự khác biệt về khối lượng hợp đồng mở (OI) so với GMX và dYdX.

Phân tích kỹ thuật của cặp SNX/USD cho thấy rằng nó đã gặp ngưỡng kháng cự khoảng 2,50 USD, đây là điểm giữa của phạm vi song song của cặp này trong năm nay và nơi các đường trung bình động hàm mũ 50 và 200 kỳ (EMA) của nó đang có xu hướng.

Token DYDX cũng giảm 7,53% vào ngày 24/5 cùng với GMX, mất hỗ trợ dưới đường trung bình động 200 ngày ở mức 2,1 USD.

Bài liên quan